wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie

Użytkowników:
13
Artykułów:
79
Odsłon artykułów:
972193

centrale basenowe

CENTRALE BASENOWE

 

Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych o ograniczonym stosowaniu chloru. Centrale te pokrywają zapotrzebowanie na wymianę powietrza w zakresie od 1100 do 6000 m3/h. W połączeniu z zewnętrzną kanałową nagrzewnicą wodną dodatkowo realizują funkcję ogrzewania nadmuchowego.
 

FILTRY POWIETRZA

 

W centrali zastosowano kasety filtracyjne. Kaseta wykonana jest z blachy ocynkowanej i umieszczona w prowadnicach umożliwiających łatwe wyjmowanie z centrali. Standardowo zastosowano tkaniny filtracyjne klasy EU4.

 

KOMORA MIESZANIA (MISTRAL BSR)

 

Komora mieszania wyposażona jest w przepustnicę regulacyjną sterowana siłownikiem. Pracą centrali MISTRAL BSR steruje sterownik procesorowy MISTRAL RC1. W menu sterownika ustawia się maksymalny i minimalny poziom wilgotnooeci i w zależnooeci od wskazań higrometru następuje otwarcie lub zamknięcie przepustnicy recyrkulacyjnej. W przypadku otwartej przepustnicy wentylator nawiewny pobiera przez wymiennik ciepła częoeć powietrza oewieżego (ok. 15-20%), zaoe pozostałą porcję stanowi powietrze recyrkulacyjne, które zawracane jest z wywiewu na nawiew. W przypadku zamkniętej przepustnicy wentylator nawiewny pobiera większooeć powietrza przez wymiennik ciepła, powietrze recyrkulacyjne stanowi tylko ok. 15-20%.

 

ZASADA DZAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR - cykl podstawowy

 

Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem centrali MISTRAL BSR polega na usunięciu częoeci powietrza wilgotnego i dostarczeniu oewieżego o odpowiednich parametrach.

centrale basenowe

 

Zużyte powietrze systemem kanałów transportowane jest do centrali. Wentylator wywiewny wyciąga powietrze z pomieszczenia hali basenowej. Częoeć powietrza poprzez przepustnicę recyrkulacyjną transportowane jest do komory mieszania, a pozostała częoeć po przejoeciu przez wymiennik krzyżowy i przekazaniu ciepła powietrzu oewieżemu zostaje wyrzucona na zewnątrz.

 

Wentylator nawiewny zaciąga powietrze oewieże (ogrzewane w wymienniku ciepła), które miesza się z powietrzem recyrkulacyjnym, a następnie jest nawiewane poprzez system kanałów do hali basenowej. Proporcje ilooeci powietrza oewieżego do całooeci powietrza nawiewanego do hali ustalana jest przepustnicą recyrkulacyjną zamykaną i otwieraną w zależnooeci od wilgotnooeci powietrza w pomieszczeniu.

 

ROZSZRANIANIE WYMIENNIKA CIEPŁA

 

Centrale MISTRAL BSR przystosowano do współpacy z zewnętrzą kanałową nagrzewnicą elektryczną powietrza oewieżego. Stopniowe szronienie wymiennika następuje przy temperaturach powietrza oewieżego poniżej -5oC. Układ rozmrożeniowy centrali powoduje okresowe załaczanie nagrzewnicy wstępnej w przypadku pracy centrali przy zaszronionym wymienniku ciepła.

 

PRACA CENTRALI W CYKLU ROZMRAŻANIA z układem recyrkulacyjnym


centrale basenowe

Zamiast nagrzewnicy elektrycznej centrala MISTRAL może być wyposażona w dodatkową przepustnicę rozmrożeniową. W przypadku znacznego oszronienia wymiennika układ mierzący temperaturę nawiewu otworzy dodatkową przepustnicę, wentylator wywiewny tłoczy wtedy większooeć ciepłego powietrza wywiewanego z pomieszczeń do komory wlotowej centrali. Następuje wówczas intensywne rozmrażanie wymiennika. Po czasie ok. 10 min układ automatycznie powróci do pracy w cyklu podstawowym. Ilooeci powietrza zasysanego i wyrzucanego zależą od szczelnooeci obiektu.

 

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

 

Jako uzupełnienie układu wentylacyjno-grzewczego w hali basenowej zalecane jest wykonanie gruntowego wymiennika ciepła powietrza wlotowego. Wymiennik ten realizuje dwie funkcje:

 

 • w okresie mrozów zabezpiecza wymiennik centrali przez zamarzaniem (eliminując koniecznooeć stosowania dodatkowych zabezpieczeń)
 • w okresie upałów i wysokiej wilgotnooeci powietrza zewnętrznego zapewnia doprowadzenie do hali powietrza o mniejszej wilgotnooeci (osusza powietrze zewnętrzne, eliminując koniecznooeć stosowania dodatkowych osuszaczy)

 

WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

 

W krytych halach basenowych kryterium decydującym o krotnooeci wymian powietrza są zyski wilgoci. Jednak w przypadku gdy wentylacja spełnia również zadanie ogrzewania hali konieczne jest sporządzenie bilansu zysków i strat ciepła, aby stwierdzić, czy obliczona na podstawie kryterium zysków wilgoci ilooeć powietrza wentylacyjnego jest wystarczająca. Aby utrzymać wilgotnooeć powietrza w pomieszczeniu na niskim poziomie należy usuwać powietrze wilgotne i doprowadzać z zewnątrz powietrze suche. Ilooeć powietrza zewnętrznego zapewniającego usunięcie zysków wilgoci oblicza się ze wzoru:

 

centrale basenowe

 

gdzie:
W - [kg/h] - strumień masy odparowanej wody x - [kg/kg] - zawartość pary wodnej w powietrzu basenowym xz - [kg/kg] - zawartość pary wodnej w powietrzu zewnętrznym przy parametrach obliczeniowych dla lata ( najbardziej niekorzystne warunki asymilacji wilgoci ) - [kg/m3] - gęstość powietrza zewnętrznego Można przyjąć ,że (x - xz) w przybliżeniu wynosi 5,5 [g/kg]

 

Dodatkowo niektóre źródła zalecają, aby otrzymane w ten sposób wartości nie były mniejsze od krotności wymian równej:
4 - dla dużych hal basenowych
5 - dla standardowych hal basenowych
6 - dla małych hal basenowych
a ilość powietrza nawiewanego na okna, z uwagi na ich ogrzewanie powinna wynosić:
dla okien o wysokości 2m = 200 m3/h * m2 na każdy metr długości okna
dla okien o wysokości 4m = 300 m3/h * m2 na każdy metr długości okna
dla okien o wysokości 10m = 500 m3/h * m2 na każdy metr długości okna

 

W bilansie zysków wilgoci należy uwzględnić zyski w wyniku parowania wody z niecki basenu, a także zyski wilgoci w wyniku odparowania wody z mokrych podłóg. Ilość wody odparowanej z powierzchni niecki basenu oblicza się ze wzoru :

 

centrale basenowe

gdzie:
- współczynnik odparowania dla spokojnej wody = 10 kg/m2*h
przy umiarkowanym ruchu wody = 20 kg/m2*h
przy burzliwym ruchu wody = 30 kg/m2*h
x" [kg/kg] - zawartość pary wodnej w powietrzu nasyconym o temperaturze wody basenowej
x [kg/kg] - zawartość pary wodnej w powietrzu na pływalni

Ilość wody odparowanej z powierzchni mokrych podłóg oblicza się ze wzoru:

 

centrale basenowe

gdzie:
tp [°C] - temperatura powietrza w pomieszczeniu,
tm [°C] - temperatura termometru mokrego powietrza w pomieszczeniu,
Fmp [m2] - powierzchnia zmoczona, (zwykle 50-70% powierzchni posadzek wokół niecki)

 

W celu utrzymania kosztów instalacji wentylacyjnej na możliwie niskim poziomie należy:

 

 1. zmniejszyć strumień masy odparowanej wody, a przez to ilość ciepła niezbędną do podgrzania wody i podgrzania powietrza wentylacyjnego poprzez:
  • utrzymywanie możliwie wysokiej wilgotności powietrza w hali, czego warunkiem jest dobra izolacja cieplna przegród oraz ciągły nawiew ciepłego powietrza na powierzchnie źle izolowanych elementów budowlanych,
  • utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego wyższej o 2-4oC od temperatury wody, oraz zwiększenie temperatury powierzchni ścian zewnętrznych (zmniejsza się ryzyko wykraplania pary wodnej),
  • utrzymanie możliwie małej prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu,
  • utrzymanie możliwie niskiej temperatury wody,
  • nakrywanie powierzchni wody powłoką w okresie gdy basen nie jest używany,
 2. stosować centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła.

Copyright  VBSPolska © 2013 

TA STRONA UZYWA COOKIES. Uzywamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawien Twojej przegladarki oznacza, ze beda one umieszczane w Twoim urzadzeniu koncowym. Pamietaj, ze zawsze mozesz zmienic te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information